O nás

Spiš a tradícia olejárstva

Jednou z najstarobylejších oblastí olejárstva na Slovensku je Spiš. Výroba oleja na Spiši bola známa už v období stredoveku a tradícia v tomto regióne pretrváva dodnes.
Pokiaľ sa však v minulosti ako plodina na výrobu oleja pestoval najmä ľan, dnes, vďaka pestovaniu repky olejnej, nadobudla tradícia trochu iné, žlté sfarbenie.

Repkový olej zo Spiša je po úspešnom vyšľachtení odrôd bezerukovej repky olejnej v 70. rokoch 20. storočia vďaka svojmu priaznivému zloženiu mastných kyselín považovaný za jeden z nutrične najvýhodnejších rastlinných olejov, ktorý svojím zložením v niektorých kritériách podľa odborníkov dokonca prekonáva aj vysoko cenený olivový olej.

A v súčasnosti, keď sa veľký dôraz kladie aj na lokálnosť potravín treba k neoceniteľným benefitom poctivého repkového oleja zo Spiša, Flaviolu, prirátať aj to, že pochádza z regiónu so špecifickými klimatickými podmienkami a bonitou pôdy a jeho výroba nadväzuje na stáročnú históriu skúsenosti.


História spoločnosti

rok 1992

Založenie spoločnosti

Hlavným zámerom spoločnosti bolo komplexné spracovanie repkového semena na technické a potravinárske produkty.

rok 1994 až 1997 

Prvé prevádzky

Spustenie prevádzky výroby biopalív s ročnou kapacitou 5 000 ton ročne a spustenie prevádzky výroby jedlého oleja fyzikálnou rafináciou s výrobnou kapacitou 1 000 ton ročne.

rok 1999 až 2005 

Čerpacie stanice

Spoločnosť roširuje výrobu biopalív na ročnú kapacitu 15 000 ton a obchodnú činnosť, veľkoobchodný a maloobchodný nákup pohonných látok, sklad pohonných látok a vlastnú sieť čerpacích staníc.

rok 2010 

Iba repkový olej

Spoločnosť upustila od výroby biopalív a začala sa venovať výlučne spracovaniu repkového semena na potravinárske produkty a naďalej pokračuje v obchodnej činnosti.

rok 2017 

Flaviol

Rozšírenie skladovacích a výrobných kapacít jedlého oleja na 2 000 ton ročne a uvedenie novej značky Flaviol do maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.