O nás

Objavte zlaté zdravie z darov našich polí

Oslnivé žlté lány repky olejnej sú v čase jej kvitnutia neprehliadnuteľné a dodávajú našej krajine jedinečný ráz. Repka olejná je na našich poliach už desaťročia tradičnou plodinou, ktorá sa v súčasnosti pestuje najmä pre produkciu kvalitného potravinárskeho oleja. Nielen krásu nekonečných lánov, ale najmä zdravie, ktoré nám „oliva severu“, ako repku olejnú nazývajú, v sebe skrýva fľaša zlatistého repkového oleja v našich kuchyniach.

Predstavujeme vám Flaviol

Flaviol, repkový olej by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Jeho nutričné benefity a vzácne zloženie ho predurčujú ku každodennému použitiu. Vďaka svojmu univerzálnemu využitiu dokáže byť neoddeliteľnou súčasťou mnohých pokrmov. Repkový olej dnes patrí k najpoužívanejším olejom. Nechýbal však ani  v kuchyniach našich starých mám. Používanie rastlinných olejov  sa v Európe rozšírilo najmä v období kresťanstva, keď nemohli kresťania v pôstnych obdobiach konzumovať jedlá živočíšneho pôvodu, v 12. až 13. storočí nastal v strednej Európe rozmach výroby a využívania rastlinných olejov, najskôr najmä konopných a ľanových.

Spiš a tradícia olejárstva

Jednou z najstarobylejších oblastí olejárstva na Slovensku je Spiš. Výroba oleja na Spiši bola známa už v období stredoveku a tradícia v tomto regióne  pretrváva dodnes. Pokiaľ sa však v minulosti ako plodina na výrobu oleja pestoval najmä ľan, dnes, vďaka pestovaniu repky olejnej, nadobudla tradícia trochu iné, žlté sfarbenie.

Repkový olej zo Spiša je po úspešnom vyšľachtení odrôd bezerukovej repky olejnej v 70. rokoch 20. storočia vďaka svojmu priaznivému zloženiu mastných kyselín považovaný za jeden z nutrične najvýhodnejších rastlinných olejov, ktorý svojím zložením v niektorých kritériách podľa odborníkov dokonca prekonáva aj vysoko cenený olivový olej. A v súčasnosti, keď sa veľký dôraz kladie aj na lokálnosť potravín treba k neoceniteľným benefitom poctivého repkového oleja zo Spiša, Flaviolu, prirátať aj to, že pochádza z regiónu  so špecifickými klimatickými podmienkami a bonitou pôdy a jeho výroba nadväzuje na stáročnú históriu skúsenosti.

História spoločnosti

rok 1992 Založenie spoločnosti

Hlavným zámerom spoločnosti bolo komplexné spracovanie repkového semena na technické a potravinárske produkty.

rok 1994 až 1997 Prvé prevádzky

Spustenie prevádzky výroby biopalív s ročnou kapacitou 5 000 ton ročne a spustenie prevádzky výroby jedlého oleja fyzikálnou rafináciou s výrobnou kapacitou 1 000 ton ročne.

rok 1999 - 2005 Čerpacie stanice

Spoločnosť roširuje výrobu biopalív na ročnú kapacitu 15 000 ton a obchodnú činnosť, veľkoobchodný a maloobchodný nákup pohonných látok, sklad pohonných látok a vlastnú sieť čerpacích staníc.

rok 2010 Iba repkový olej

Spoločnosť upustila od výroby biopalív a začala sa venovať výlučne spracovaniu repkového semena na potravinárske produkty a naďalej pokračuje v obchodnej činnosti.

rok 2017 Flaviol

Rozšírenie skladovacích a výrobných kapacít jedlého oleja na 2 000 ton ročne a uvedenie novej značky Flaviol do maloobchodnej a veľkoobchodnej siete.